Đại Thủ Ấn Con Đường Năng Lực


Bản chất của con đường năng lực của Đại Ấn là chuyển hóa năng lực trong Trung Mạch. Trong đó, ba giai đoạn chuyển hóa năng lực phổ biến như chúng ta đã có lần đề cập gồm:

+ khí (prana)
+ mạch (lung)
+ hạt(thigle).

Các chuyển hóa xét theo ba cấp độ nêu trên hòa trộn vào nhau và thường gây phân vân cho hành giả Đại Ấn trong chặng đầu của hành trình. Tuy nhiên kể từ khi các thigle (hạt, “mặt trời”) xuất hiện thì sự chuyển hóa năng lực sẽ rõ rệt hơn.

Khởi đầu là sự thắp sáng của chuỗi “một triệu mặt trời” trong trung mạch. ( Xin các anh chị vui lòng tham khảo thêm Tụng ca về giáo lý một triệu mặt trời – tr 197, Cầu Vồng – Đoàn Hải An – NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2008).

Tiếp theo là sự hình thành nên thân quang và đầu quang. (Xin tham khảo thêm Tụng ca về sự duy trì thân quang như thành tựu tâm – tr211, sách đã dẫn).

Sự liên hệ và chuyển hóa năng lực mãnh liệt như ánh sáng giữa hai trung tâm ngực và trán của hành giả tương đương với giai đoạn Ahimsa. (Xin tham khảo Ahimsa – Đen & Cam, Đoàn Hải An – NXB Hồng Đức, Hà Nội 2011).

Nếu chuyển hóa năng lực trong giai đoạn Ahimsa chín muồi, hành giả sẽ chuyển sang đối mặt với giai đoạn Bhavamukha. Trong giai đoạn này, năng lực được liên hệ và chuyển hóa mãnh liệt như ánh sáng từ trung tâm trán lên đỉnh đầu. Trong Bhavamukha, vì sự tế nhị của năng lực hiện hữu của nghiệp bị đe dọa nên hành giả đối diện với cái chết vật lý một cách trực tiếp.

Tiếp theo, nếu hành giả vẫn lựa chọn tham gia đời sống thế tục thì y sẽ trở nên nhân chứng của Cây Sự Sống – Asvattha.

The post Đại Thủ Ấn Con Đường Năng Lực appeared first on Đại Thủ Ấn.

Follow Me On Pinterest
42Followers
42Followers
42Total fans